Soubor Nysa

Letos oslavil Soubor písní a tanců „Nysa“ 48 let své umělecké působnosti. V roce 1970 byl založen ve Sdružení zemědělských škol Czeslawem Orlopem, který zároveň přijal funkci uměleckého vedoucího a dirigenta, kterou plnil úctyhodných 38 let. V letech 1983 - 2013 soubor vystupoval pod patronací Domu kultury v Nyse.

V čase své bohaté umělecké činnosti získával nejvyšší ocenění z různých soutěží a uměleckých přehlídek. Za celou dobu účinkování soubor pořádal několik set vystoupení, nejen v Polsku, ale i v zahraničí. Koncertoval mimo jiné v Čechách,na Slovensku,v Německu i ve Španělsku. Pozvaný byl rovněž do Gruzie,Itálie a do Maďarska. Důkazem populárnosti a zároveň i umělecké kvality jsou nesčetná ocenění, články v novinách, rozhovory a programy v rádiu a televizi.

Za léta trvání souboru došlo k částečné obměně vystupujících, repertoár byl obohacován o nové hudební a choreografická díla. V repertoáru se objevují polské národní tance: polonéza, mazurka, krakovák a rovněž tance regionální: slezské, lubelské, převorské, žyviecké i těšínské. Mladost, temperament a živelnost, prezentována souborem, si získává přízeň nových milovníků folkloru - vzbuzuje nadšení, což svědčí nejen o umělecké úrovni souboru, ale především o kvalitách jeho národní kultury.

Nysa Nysa
Nysa Nysa
Nysa Nysa