Folklorní soubor TRNKA

Soubor vznikl v roce 1975 při Středním odborném učilišti textilním v Jeseníku. Od začátku své činnosti se zaměřil na prezentaci lidových tanců, písní a zvykosloví z regionu Valašska. Vystupoval při nejrůznějších příležitostech, jako byly soutěže zájmové umělecké činnosti mládeže nebo kulturní akce pořádané městem. Mnohokrát zpříjemnil také ples svým předtančením a pravidelně se účastnil soutěží v lidovém tanci.

Dlouholetou vedoucí Trnky byla paní Zlatka Hošková. Vedla mladý soubor, sestávající ze studentů jesenických škol.

historie historie
historie historie

V roce 1994 se soubor stal členem celostátního Folklorního sdružení ČR. Od roku 2001 došlo ke stagnaci v práci souboru, avšak v březnu 2003 byla jeho činnost opět obnovena a novou vedoucí se stala paní Jitka Križová. Do konce roku Trnka absolvovala desítku vystoupení a jméno souboru opět kvetlo. Samozřejmostí se staly pravidelné zkoušky a začalo se doplňovat krojové vybavení. V letech 2003 - 2007 v Trnce vystupovalo sedm tanečních párů na téměř stovce akcí.

Po nucené přestávce v činnosti - mateřská dovolená vedoucí souboru - byla aktivita opět obnovena v roce 2013 a trvá dodnes. Podle okolností vystupuje čtyři až pět tanečních párů.

Od roku 2003 doprovází Trnku na všech významných akcích cimbálová muzika Rochus ze Zlatých Hor, pod vedením primášky Marie Kalendové.

Díky tomu, že oblast působnosti Trnky sahá i do zahraničí, získali souboráci partnera stejné krevní skupiny z polské Nysy. Oba soubory podnikly již několik společných vystoupení a jejich styky po úspěšném společném přeshraničním projektu v roce 2006 pokračují dodnes. Zatím poslední společnou akcí byl Folklorní večer v prosinci 2017.

Činnost souboru zahrnuje:

  • pravidelné zkoušky členů souboru, nácvik zahrnuje nejen taneční, ale i pěveckou a dramatickou složku
  • víkendová soustředění tanečního souboru společně s cimbálovou muzikou Rochus,
  • účast na odborných kurzech a seminářích zaměřených na valašský folklor
  • prezentace na kulturních a společenských akcích v rámci regionu Jesenicka, na dalších místech ČR i v zahraničí (cca 10 akcí ročně)
  • pořádání vlastních akcí s hostováním dalších souborů
  • charitativní akce (vystoupení pro dětské domovy, domovy důchodců aj.)
  • svépomocná výroba a pořizování krojového vybavení a rekvizit pro vystoupení
  • popularizační a propagační činnost (soubor se svými aktivitami snaží propagovat svou vlastní činnost i město, z něhož pochází)
  • pravidelná účast na valašských bálech