Folklorní soubor TRNKA

! Nábor nových členů !

Soubor Trnka již od roku 1975 zastupuje valašský folklor v kraji, který zde nemá žádné tyto historické kořeny.
Je nejúspěšnější folklórní soubor Jesenicka, který neustále rozvíjí svou činnost a na scénu přenáší lidové tance, zpěv a zvyky z oblasti Valašska. Soubor předává toto dědictví jak v původní podobě, tak i v různých formách jevištní stylizace. Obohacuje kulturní podvědomí člověka tam, kde se žádná regionální tradice neuchovala.

Svá vystoupení realizuje nejen pro potřeby Jesenicka, ale můžeme ji vidět také na četných zahraničních akcích, především v příhraniční oblasti Polska. Účast na mezinárodních folklorních festivalech tvoří další oblast jejích aktivit.

V rámci projektu „Česko – polská škola folkloru“ bylo během roku 2006 navázáno velmi pevné přátelství mezi Trnkou a polským souborem Nysa. Společnými zkouškami a účastí na několika akcích jak u nás, tak i v Polsku, si oba partneři předávají své národní tradice a zvykosloví, kterými obohacují své folklorní znalosti a které jim dávají možnost poznat kulturu, která jim není vlastní a známá.

Dalším významným partnerem je cimbálová muzika Rochus ze Zlatých Hor. Společně vystupují na mezinárodních folklorních festivalech a jiných významných akcích, viz videa níže.

Video - Vystoupení ve Vodňanech:

Video - Vystoupení v Ladek Zdroji:

Video - Na folklórním plese 2018:

Video - Na folklórním plese 2019:

Video - Vystoupení na Folkmáji 2019: